Lähteet – Virtsankarkailun hoitopolku

Lähteet

Hoitopolku pohjautuu pääasiassa Käypä hoito -suosituksiin.

Käypä hoito -suositukset +

Virtsankarkailu (naiset). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 13.11.2023). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020 (viitattu 13.11.2023). Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi

Muut viitteet +

1) YLIAKTIIVISEN RAKON MÄÄRITELMÄ: Haylen ym. Neurourol Urodyn 210,,29:4-20; International UrogynecologyJ, 2010,21:5-26.

2) IKÄÄNTYEEN JÄÄNNÖSVIRTSA: Nuotio M. ym. Iäkkäiden virtsaamisvaivat ja niiden hoito. Suomen Lääkärilehti. 44/2017 vsk 72 s. 2515-20.

3) IKÄÄNTYNEEN JÄÄNNÖSVIRTSA: Taylor JA, Kuchel GA. Detrusor underactivity: clinical features and pathogenesis of an underdiagnosed geriatric condition. J Am Geriatr Soc 2006;54:1920–32.

×