Hoitopolku OYS – Virtsankarkailun hoitopolku
OYS

Yliaktiivinen
rakko ja
virtsankarkailu
hoitopolku

Seuraava
Sivuston sisältö pohjautuu Käypä hoito -suosituksiin | Virtsankarkailu (naiset): Käypä hoito -suositus, 2017 | Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu: Käypä hoito -suositus, 2020

Häiritseekö tiheävirtsaisuus?
Karkaako virtsa?

Riskitekijät

 • Ikääntyminen (munuaisten toiminnan heikentyminen, yöllisen virtsamäärän lisääntyminen)
 • Ylipaino
 • Raskaudet, synnytykset
 • Eturauhasen suureneminen/toimenpiteet
 • Ummetus
 • Liiallinen nesteiden nauttiminen
 • Tupakointi
 • Yleissairaudet heikentävät virtsarakon hallintaa, kuten
  • muistisairaudet ja muut neurologiset sairaudet
  • diabetes
  • masennus
 • Virtsankarkailua mahdollisesti aiheuttavia tai pahentavia lääkeaineita, jotka erityisesti iäkkäillä on syytä huomioida mm.
  • diureetit
  • tulehduskipulääkkkeet
  • keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet
  • antikolinergiset lääkkeet
Yliaktiivinen rakko +

Virtsaamispakko, johon yleensä liittyy tihentynyt (päiväaikainen) virtsaamistarve ja/tai yövirtsaisuus

Virtsankarkailua noin 1/3:lla potilaista (1)

Virtsankarkailu +

Ponnistusvirtsankarkailu
Virtsan karkaaminen ponnistuksessa tai fyysisessä rasituksessa

Pakkovirtsankarkailu
Virtsan karkaaminen virtsaamispakko-oireen yhteydessä tai heti sen jälkeen

Sekatyyppinen virtsankarkailu
Yhtäaikainen ponnistus- ja pakkovirtsankarkailu

Ylivuotovirtsankarkailu
Akuuttiin tai krooniseen virtsarakon tyhjenemishäiriöön (retentioon) liittyvä virtsan karkaaminen

Virtsaamispäiväkirja +

Virtsaamispäiväkirjan ensimmäinen sivu on ohje, miten mittaustaulukkoa käytetään. Päiväkirjasivuja on kolmelle vuorokaudelle. Jos tarvitset ainoastaan kaksi vuorokautta, tulosta ohje + kaksi sivua.

Avaa ja tulosta virtsaamispäiväkirja.

Erottelupistelomake (naiset) +

Lomake on lääkärin/hoitajan täytettävä. Toiselta sivulta löytyvät ohjeet lomakkeen tulkintaa varten.

Avaa ja tulosta virtsankarkailun erottelupistelomake.

Haitta-astelomake (naiset) +

Haitta-astelomakkeen ensimmäinen sivu potilaalle täytettäväksi ja toinen sivu ohje lääkärille.

Avaa ja tulosta virtsankarkailun haitta-astelomake.

Jotain potilas kertoo

OYS
Ensikontakti hoitajaan

Ensikontakti hoitajaan

Esitiedot | naiset +
 • Sairaudet
 • Lääkitykset
 • Raskaudet, synnytykset
  • imetys (mikäli imettää tai kuukautiset eivät säännölliset, ohjaus fysioterapiaan)
 • Menopaussi, systeeminen tai paikallinen hormonikorvaushoito
 • Aiemmat virtsavaivan hoidot (mitä, milloin)
  • lääkkeet
  • fysioterapia
  • lantionalueen-, selkäleikkaukset
 • Virtsatie- ja gynekologiset tulehdukset
 • Suolen toiminta
Kopioi
Esitiedot | miehet +
 • Sairaudet
 • Lääkitykset
 • Aiemmat virtsavaivan hoidot (mitä, milloin)
  • lääkkeet
  • fysioterapia
  • lantionalueen-, selkäleikkaukset
 • Virtsatietulehdukset
 • Suolen toiminta
Kopioi

Nykytila

 • Oirekuva, oireen kesto (alle 1 kk –poissulje infektio)
  • lomakkeet
 • Suojien tarve/vrk
 • Yleistila, toimintakyky esim. hygieniasta huolehtiminen, apuvälineet
 • RR ja BMI
 • Päivittäinen yskä, tupakointi
 • Jäännösvirtsan mittaaminen tarvittaessa (uä tai katetrointi <150 ml normaali)

Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat huomioi lisäksi:

 • Liikkuminen, kaatumisriski, turvallinen reitti vessaan, liikkumisen apuvälineet
 • Painon muutokset viim. 3–6 kk aikana
 • Ruokavalio, riittävä proteiinien saanti
 • Lihasvoiman arviointi, esim. tuolilta ylös nousu
 • Muisti ja mieliala
 • Kokonaislääkityksen kirjaaminen
 • Jäännösvirtsan mittaaminen tarvittaessa (uä tai katetrointi, tärkeää olla aina alle rakon kapasiteetin (400 ml), <250–300 ml normaali) (2,3)

Kopioi

Suunnitelma

Potilaalle annetaan:

 • Laboratoriolähete
  • U-KemSeul
  • U-BaktVi
  • Krea
  • PSA tarvittaessa
  • tarvittaessa klamydia- ja tippurinäyte
 • Virtsaamispäiväkirja mukaan kotiin (2–3 vrk)

Kopioi

OYS
Ensikontakti lääkäriin

Ensikontakti lääkäriin

Esitiedot +
 • Katso hoitajan kirjaamat ensikäynnin tiedot
  • esitiedot, nykytila, suunnitelma
  • laboratoriotulokset
  • erottelupistelomake ja haitta-astelomake tarkastetaan ja tarvittaessa täydennetään yhdessä potilaan kanssa
 • Virtsaamispäiväkirjan tulokset (2–3 vrk)
Kopioi
Status +
 • Yleistila
 • RR ja BMI
 • Jäännösvirtsan määrän tarkistaminen tarvittaessa (uä tai katetrointi <150 ml normaali)
  • hauraat ja monisairaat: tärkeää olla aina alle rakon kapasiteetin (400 ml), <250–300 ml normaali) (2,3)

Naiset:

 • Vatsan palpaatio
 • Vaginan limakalvon kunto, laskeumat

Miehet:

 • Vatsan tunnustelu (retentio, tuumorit)
 • Eturauhasen tunnustelu (koko, kovuus, kyhmyt, kipu)
 • Esinahan tarkastus (fimoosi)
Kopioi
Suunnitelma +
 • Arvio diagnoosista (yliaktiivinen virtsarakko, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, virtsakarkailun tyyppi, tai jokin muu syy)
 • Poissulje VTI, mahd. klamydia ja tippuri
 • Tarvittaessa PSA
 • Ohjeistetaan elintapamuutokset ja annetaan itsehoito-ohjeet
 • Potilaan hoito valitaan tehdyn diagnoosin perusteella
 • Muista riittävän pitkä hoitokokeilu ennen tehovastearviota

Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat huomioi lisäksi:

 • Käsitys potilaan kokonaislääkityksestä ja sen toteutuksesta
 • Antikolinerginen kuormitus
 • Munuaisten toiminta (GFR-mittaus)
 • Vaikutus johtumisaikoihin (QT)
 • Vaikutus ortostaattiseen verenpaineeseen (RR)
Kopioi

 

Esitiedot +
 • Sairaudet
 • Oirekuva ja oireiden kesto
 • Lääkitykset
 • Aiemmat virtsavaivan hoidot (mitä, milloin)
  • lääkkeet
  • fysioterapia
  • lantion alueen tai selän leikkaukset
 • Virtsatietulehdukset
 • Suolen toiminta
 • Suojien tarve / vrk
 • Toimintakyky, esim. hygieniasta huolehtiminen
 • Päivittäinen yskä, tupakointi
 • Erottelupistelomake ja haitta-astelomake tarkastetaan ja tarvittaessa täydennetään yhdessä potilaan kanssa

  Naiset lisäksi:

  • Raskaudet, synnytykset
   • Imetys (mikäli imettää tai kuukautiset eivät säännölliset, ohjaus fysioterapiaan)
  • Menopaussi, systeeminen tai paikallinen hormonikorvaushoito
  • Gynekologiset tulehdukset

  Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat huomioi lisäksi:

  • Liikkuminen, kaatumisriski, turvallinen reitti vessaan, liikkumisen apuvälineet
  • Painon muutokset viim. 3–6 kk aikana
  • Ruokavalio, riittävä proteiinien saanti
  • Lihasvoiman arviointi, esim. tuolilta ylös nousu
  • Muisti ja mieliala
   Kopioi
   Status +
   • Yleistila
   • RR ja BMI
   • Jäännösvirtsan määrän tarkistaminen tarvittaessa (uä tai katetrointi <150 ml normaali)
    • hauraat ja monisairaat: tärkeää olla aina alle rakon kapasiteetin (400 ml), <250–300 ml normaali) (2,3)

   Naiset:

   • Vatsan palpaatio
   • Vaginan limakalvon kunto, laskeumat

   Miehet:

   • Vatsan tunnustelu (retentio, tuumorit)
   • Eturauhasen tunnustelu (koko, kovuus, kyhmyt, kipu)
   • Esinahan tarkastus (fimoosi)
    Kopioi
    Suunnitelma +
    • Arvio diagnoosista (yliaktiivinen virtsarakko, eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, virtsakarkailun tyyppi, tai jokin muu syy)
    • Poissulje VTI, mahd. klamydia ja tippuri
    • Tarvittaessa PSA
    • Ohjeistetaan elintapamuutokset ja annetaan itsehoito-ohjeet
    • Potilaan hoito valitaan tehdyn diagnoosin perusteella
    • Muista riittävän pitkä hoitokokeilu ennen tehovastearviota

    Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat huomioi lisäksi:

    • Käsitys potilaan kokonaislääkityksestä ja sen toteutuksesta
    • Antikolinerginen kuormitus
    • Munuaisten toiminta (GFR-mittaus)
    • Vaikutus johtumisaikoihin (QT)
    • Vaikutus ortostaattiseen verenpaineeseen (RR)
    Kopioi

    Tautiluokitus ICD-10

    R35 Runsasvirtsaisuus (tihentynyt virtsaamistarve yöllä, tiheä virtsaaminen, nokturia, pollakisuria)

    R33 Virtsaumpi

    N39.3 Ponnistusinkontinenssi

    N39.4 Muu virtsanpidätyskyvyttömyys (refleksi-inkontinenssi, pakkoinkontinenssi, ylivuotoinkontinenssi)

    N32.82 Yliaktiivinen rakko

    N31.0 Neurogeeninen yliaktiivinen rakko

    Milloin erikoissairaanhoitoon +

    Lähete erikoissairaanhoitoon, mikäli:

    • makrohematuria
    • jäännösvirtsan määrä yli 150 ml (uä tai katetrointi)
     • gerasteeniset: hyväksytään jopa 250–300 ml (2,3)
    • oireinen laskeuma
    • lantiotuumori
    • neurologinen ongelma
    • leikkauksen jälkeinen haittaava virtsankarkailu
    • fisteliepäily
    • hoitoon vastaamaton virtsankarkailu
    • Miehellä vaikeat virtsaamisoireet erityisesti alle 50-vuotiaalla
    • Ylivuotoinkontinenssi (etenkin miehillä)
    • Miehen ponnistusvirtsankarkailu (liittyy yleensä aiemmin tehtyyn urologiseen toimenpiteeseen)
    • Epäily miehen virtsatieinfektiosta tai eturauhassyövästä
    Kopioi
    Muista lähetteessä +
    • Potilaan nimi, puhelinnumero ja osoite
    • Pärjääkö suomenkielellä vai tarvitseeko tulkin (mainitse minkä kielisen)

    Anamneesi

    Yleisanamneesi:

    • Sairaudet
    • Nykylääkitys
    • Tupakointi
    • Allergiat
    • Toimintakyky
    • Aiemmat leikkaukset

    Gynekologinen anamneesi

    • Raskaudet ja synnytykset
    • Menopaussi, systeeminen tai paikallinen hormonikorvaushoito
    • Yleisgynekologinen tutkimus (laskeumat, lantionpohjanlihasten arvio, yskäisytesti)

    Tutkimukset miehillä

    • Urologinen tutkimus mm. eturauhasen tunnustelu ja esinahan tutkiminen

    Virtsankarkailu

    • Virtsankarkailun tyyppi: ponnistus, urge, sekamuotoinen, ylivuoto
    • Erottelupisteet, haitta-aste
    • Virtsaamispäiväkirja (2-3 vrk)
    • (tai lähetteeseen: juotu määrä/vrk, virtsatun määrän tilavuus (min/max), virtsaamiskerrat/pv ja virtsaamiskerrat/yö)

    Toteutetut fysioterapiahoidot

    Tehdyt lääkehoitokokeilut

    Nykytila

    • Pituus
    • Punnittu paino
    • Limakalvojen kunto
    • Yskäisytesti täydellä rakolla +/-
    • Laskeumat spontaanisti/ponnistaen
    • Gynekologisesti tai urologisesti poikkeavaa
    • PLV ja jäännösvirtsan määrä
    • Miehillä virtsateiden UÄ, IPSS tai DAN-PSS lomake, krea, PSA
    • Virtsapäiväkirja (2-3 vrk), erottelupiste- ja haitta-astelomake
    • Lääkelista
    Kopioi
    OYS
    Hoitovaihtoehdot

    Hoitovaihtoehdot

    Elämäntapamuutokset +

    Rakon hallintaa parantavia elämäntapamuutoksia

    • Virtsarakon kouluttaminen (esim. virtsavälien pidentäminen)
    • Lantionpohjan lihasten harjoittaminen
    • Yleiset lihasvoimaharjoitteet
    • Painon alentaminen
    • Tupakoinnin lopettaminen
    • Ummetuksen välttäminen tarvittavilla ruokavaliomuutoksilla
    • Liiallisten nesteiden ja kofeiinipitoisten juomien vähentäminen
    • Alkoholin käytön välttäminen
    Kopioi
    Yliaktiivinen rakko ja pakkovirtsankarkailu +

    Lääkehoito

    Myös sekatyyppisen virtsankarkailun hoidossa voidaan käyttää lääkehoitoa, jos pakkokarkailu on hallitseva oire.

    • Estrogeenipaikallishoitovalmisteet
     • estradioli
     • estrioli
    • Antikolinergiset eli antimuskariinilääkkeet
     • darifenasiini
     • fesoterodiini
     • oksibutyniini
     • solifenasiini
     • tolterodiini
     • trospiumkloridi
    • Beeta-3-agonisti
     • mirabegroni

    Muut hoidot

    • sähköstimulaatio

    Erikoissairaanhoidossa

    • botuliinitoksiini A -injektiohoito
    • sakraalinen hermojuuren neuromodulaatio
    • kirurgiset hoidot (simpukkakystoplastia ja virtsa-avanneleikkaus)

    Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat lääkehoidossa huomioitavaa:

    • Antikolinergien haittavaikutukset huomioitava ja käytössä noudatettava erityistä varovaisuutta, eikä niitä tule käyttää yhdessä muiden vahvasti antikolinergisesti vaikuttavien lääkkeiden tai asetyylikoliiniesteraasin estäjien kanssa. Oksibutyniini aiheuttaa todennäköisimmin keskushermostohaittoja, joten sitä ei tulisi käyttää iäkkäillä.
    • Paikallinen estrogeeni soveltuu myös iäkkäille.
    • Mirabegroni saattaa lievittää yliaktiivisen rakon oireita ilman antikolinergeille tyypillisiä haittoja, mutta luotettava näyttö asiasta puuttuu.
    • Aloitusannoksen tulisi mielellään olla pienempi kuin nuoremmilla aikuispotilailla (noudattaen valmisteyhteenvedon mukaista käyttöä).

    Tutustu myös Fimean Lääke 75+ -tietokantaan.

    Kopioi
    Ponnistusvirtsankarkailu +

    Lantionpohjan lihasharjoittelu

    Lantionpohjan ohjattu lihasharjoittelu ja fysioterapia vähentävät virtsankarkailua ponnistusvirtsan-karkailussa ja saattavat vähentää myös muun tyyppistä karkailua

    • Lantionpohjan lihasten sormitestaus (ammattilainen)
    • Jos lihasten tunnistaminen ja harjoittaminen eivät onnistu, potilas tulisi ohjata fysioterapiaan biopalauteavusteiseen ohjaukseen
    • Lantionpohjan lihasvoiman lisäämiseksi harjoittelua tulisi tehdä viitenä päivänä viikossa vähintään kolme kuukautta
    • Lantionpohjan 6–8 sekunnin mittaisia lihassupistuksia suositellaan tehtäväksi 8–12 toistoa. Sarja toistetaan 3 kertaa
    • Lantionpohjan lihasvoiman ylläpitämiseksi harjoittelua tulisi jatkaa pysyvästi 2–3 kertaa viikossa

    Lääkehoito

    Käypä hoito -suosituksessa ei ole mainittu näytöltään tehokasta lääkettä.

    Kirurgiset toimenpiteet erikoissairaanhoidossa

    • Nauhaleikkaus
    • Polyakrylamidihygrogeeli

    Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

    • Virtsakatetrit (ylivuotoinkontinenssi), toistokatetrointi suositeltavin
    • Virtsaputkea tukevat tamppoonit ja uretrarenkaat (ponnistusinkontinenssi)
    • Urinaali, virtsapullo tai -pussi miehille
    • Inkontinenssisuojat (malli, koko, imuteho, vaihtoväli)

    Gerasteeniset (hauraat) ja monisairaat huomioi lisäksi:

    Harkittavissa sama hoito potilaan yleistila huomioiden.

    Muistettava vessassa käymisen helpottaminen:

    • Helposti avattavat ja riisuttavat vaatteet
    • WC-istuinkorotus, siirrettävä wc-istuin
    • Alusastia, virtsapullo
    • Kodin muutostyöt ja liikkumisapuvälineet (fysio- ja toimintaterapeutti tekee arvioinnin)
    Kopioi
    Ylivuotovirtsankarkailu +

    Ylivuotovirtsankarkailun hoidoksi soveltuu parhaiten toistokatetrointi. Kestokatetrointia tulisi välttää. Kestokatetri soveltuu tilapäiseen käyttöön kroonisessa virtsaummessa ennen kuin potilas hoidetaan leikkauksella. Ensisijaisesti tulisi käyttää silikonista katetria. Erityisen tärkeää tämä on, jos katetria pidetään pitkään. Toistokatetrointi on hyvä kroonisen virtsaummen hoitomuoto soveltuvissa tapauksissa (edellyttää potilas tai hänen omaisensa pystyy tekemään katetroinnin).

    Häpyluun yläpuolinen katetri (suprapubinen kystostooma) on ainoa mahdollisuus, jos katetrointi ei onnistu virtsaputken kautta. Katetrin asettamiseen liittyy kuitenkin merkittävä vakavien komplikaatioiden riski, jonka takia sen tarpeellisuus pitää huolellisesti arvioida. Jos potilaalle on tehty alavatsaleikkaus, häpyluun yläpuolinen katetri asetetaan ultraääniohjauksessa.

    Kopioi
    Itsehoito-ohjeet +

    Voit tulostaa itsehoito-ohjeita täältä.

    OYS
    Seurantakontakti

    Seurantakontakti
    (yhteydenotto tai vastaanotto)

    Nykytila

    • Toteutetussa lääkehoidossa tai fysioterapiassa arvioi hoitovaste 1-3 kk kuluttua
    • Potilaan nykyinen vointi, elämänlaatu verrattuna aiempaan tilanteeseen
    • Tarvittaessa virtsaamispäiväkirjan tulos verrattuna aiempaan

    Suunnitelma

    • Jos oireet helpottaneet eikä ongelmia hoidon aikana, jatketaan lääkärin hoitosuunnitelman mukaisesti
    • Motivoi potilasta jatkamaan valittua hoitoa
    • Uusi seurantakontakti hoitajalle noin vuoden kuluttua, jolloin hyvä katsoa uudelleen lomakkeiden avulla potilaan oirekuvaa (pyydä tuomaan virtsalista täytettynä)

    Kopioi

    Arvio nykyhoidosta

    • Hoidon vaikutusarviointi (teho, siedettävyys, hoitoon sitoutuminen)
    • Hoidon muutos tai tehostus
    • Erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi

    Kopioi

    Milloin erikoissairaanhoitoon +

    Lähete erikoissairaanhoitoon, mikäli:

    • makrohematuria
    • jäännösvirtsan määrä yli 150 ml (uä tai katetrointi)
     • gerasteeniset: hyväksytään jopa 250–300 ml (2,3)
    • oireinen laskeuma
    • lantiotuumori
    • neurologinen ongelma
    • leikkauksen jälkeinen haittaava virtsankarkailu
    • fisteliepäily
    • hoitoon vastaamaton virtsankarkailu
    • miehellä vaikeat virtsaamisoireet erityisesti alle 50-vuotiaalla
    • ylivuotoinkontinenssi (etenkin miehillä)
    • miehen ponnistusvirtsankarkailu (liittyy yleensä aiemmin tehtyyn urologiseen toimenpiteeseen)
    • epäily miehen virtsatieinfektiosta tai eturauhassyövästä
    Kopioi
    Muista lähetteessä +
    • Potilaan nimi, puhelinnumero ja osoite
    • Pärjääkö suomenkielellä vai tarvitseeko tulkin (mainitse minkä kielisen)

    Anamneesi

    Yleisanamneesi:

    • Sairaudet
    • Nykylääkitys
    • Tupakointi
    • Allergiat
    • Toimintakyky
    • Aiemmat leikkaukset

    Gynekologinen anamneesi

    • Raskaudet ja synnytykset
    • Menopaussi, systeeminen tai paikallinen hormonikorvaushoito
    • Yleisgynekologinen tutkimus (laskeumat, lantionpohjanlihasten arvio, yskäisytesti)

    Tutkimukset miehillä

    • Urologinen tutkimus mm. eturauhasen tunnustelu ja esinahan tutkiminen

    Virtsankarkailu

    • Virtsankarkailun tyyppi: ponnistus, urge, sekamuotoinen, ylivuoto
    • Erottelupisteet, haitta-aste
    • Virtsaamispäiväkirja (2-3 vrk)
    • (tai lähetteeseen: juotu määrä/vrk, virtsatun määrän tilavuus (min/max), virtsaamiskerrat/pv ja virtsaamiskerrat/yö)

    Toteutetut fysioterapiahoidot

    Tehdyt lääkehoitokokeilut

    Nykytila

    • Pituus
    • Punnittu paino
    • Limakalvojen kunto
    • Yskäisytesti täydellä rakolla +/-
    • Laskeumat spontaanisti/ponnistaen
    • Gynekologisesti tai urologisesti poikkeavaa
    • PLV ja jäännösvirtsan määrä
    • Miehillä virtsateiden UÄ, IPSS tai DAN-PSS lomake, krea, PSA
    • Virtsapäiväkirja (2-3 vrk), erottelupiste- ja haitta-astelomake
    • Lääkelista
    Kopioi
    OYS
    ×